پایان نامه

پایان نامه بررسی رابطه بین قابلیت مدیریت دانش و موفقیت ارتباط با مشتری

مقدمه ظهور فناوری اطلاعات نه تنها باعث ایجاد علاقه به نحوۀ دستیابی، ثبت و استخراج داده ها شده می باشد، بلکه در مورد دانش و نحوه ی مدیریت آن نیز ایجاد علاقه می نماید (اصلانی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه رضایت مشتریان از خدمات دریافت شده با توجه به تصویر ذهنی مشتری از شرکت

 در این فصل آغاز به اظهار مبانی نظری پژوهش درمورد متغیر وابسته (معلول)، متغیر مستقل ( علت ها) پرداخته ، سپس پیشینه پژوهش شامل تحقیقات داخلی و خارجی مطالعه و در پایان اختصار­ای از تاریخچه Read more…

By 92, ago