پایان نامه

پایان نامه بررسی تاثیر سواد مالی بر رفاه ذهنی و رفاه مالی دانشجویان استان یزد

از اوایل تا اواسط قرن بیستم، ملاحظات مالی تا حدودی ساده بود اما با ابداع شبکه گسترده جهانی در اواخر این قرن، خرید و فروش ساده تر و در دسترس تر شدن وخرج کردن اوج Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک

در ضرورت تشریح و تعریف مفهوم واژه ی عملکرد[1] بایستی خاطر نشان نمود که جایگاه این واژه از آن جا مهم می باشد که تنها با تعریف و تشریح عملکرد می باشد که می توان Read more…

By 92, ago