پایان نامه

پایان نامه تاثیر دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت سازمان بایستی فرآیندهایی را طرح ریزی و پیاده سازی نماید تا کارکنان بتوانند دانش تولید شده در سازمان را با بهره گیری از اصول علمی مرتبط طبقه بندی نمایند. مطابق شکل(2-3) دانش طبقه بندی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق پایان نامه شناخت فرهنگ حاکم در قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف

پارول بیهاتی[1]، در سال 2012، در تحقیقی تحت عنوان ” مطالعه تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد” باهدف ارزیابی تجربی تأثیر فرهنگ‌سازمانی در عملکرد کارکنان و همچنین بهره‌وری سازمانی با بهره گیری از شرکت‌های خصوصی در منطقه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان پایان نامه بررسی تعیین عوامل مؤثر در تعیین نرخ ارز در ایران به ترتیب اولویت

2-3-1-علت های ساختاری سایت منبع 2-3-1-1-افزایش درآمدهای دولت (تأمین اعتبار یارانه‌ها)؛ دولت‌ها در ایران انگیزه‌ای به نسبت قوی برای افزایش نرخ ارز به مقصود افزایش درآمد و جبران کسری بودجه داشته و در دولت کنونی Read more…

By 92, ago