پایان نامه

پایان نامه تاثیر دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت سازمان بایستی فرآیندهایی را طرح ریزی و پیاده سازی نماید تا کارکنان بتوانند دانش تولید شده در سازمان را با بهره گیری از اصول علمی مرتبط طبقه بندی نمایند. مطابق شکل(2-3) دانش طبقه بندی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان پایان نامه بررسی عوامل چالشی درپایش عملکرد سازمانی بانک ملی درحوزه نتایج

مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت[1] یک مدل غیرتجویزی می باشد که ساختار آن برپایه ارزشهای هشت گانه ودرنه معیارو32زیرمعیارشکل یافته می باشد . چارچوبی روش مند برای ارزیابی عمـــکرد ســازمان ها در دو حوزه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سنجش رابطه بین فضای کلی زندگی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری

توسعه روزافزون فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی دستاوردهای فراوانی را برای جامعه بشری به ارمغان آورده می باشد و تاثیر شگرفی بر زندگی مردم و نیز رفتار و مناسبات اجتماعی آنان گذارده می باشد. Read more…

By 92, ago