پایان نامه

پایان نامه فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه مرکز امور شوراهای حل اختلاف

فرهنگ سازمانی مفهوم فرهنگ در آثار کهن ایران واژه فرهنگ به معنی ادب و تربیت به‌کاررفته می باشد که با پسوند “ستان”، به‌صورت فرهنگستان و به معنی دبستان، و مکتب آمده می باشد. مفهوم فرهنگ، Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بر اساس مدل های اندازه گیری متغیر ها ، بعد از آن که هر یک از متغیرهای تحقیق …

1-8-4) کاربرد خاص – این متغیر به اندازه منحصر به فرد بودن نظام اندازه گیری عملکرد در یک عملکرد مشخص در واحدهای اجرایی مختلف شرکت تصریح دارد. برخلاف اندازه گیری های معمول ، عملکرد بخش Read more…

By 92, ago