2-5-1-2- توسل به امامزادگان وکرامات[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زیارت و توسل به وجود امام زادگان نتیجه توجه شیعی می باشد. توجه در قالب نظمی سازمان یافته، تعریف می گردد و به صورت بعضی از محرک های خارجی اقدام می کند و یا رفتار خاصی را می پذیرد. توجه ها، عقاید و باورها ارتباط تنگاتنگی دارند و می توان گفت که زیربنای عقلی و منطقی عقاید و باورها را تشکیل می دهد «توجه نتیجه آموزش می باشد که بخش عمده آن در خانواده انجام می شود یا دست کم در روابط میان افراد پدید می آید.» (روش بلاو و نیون، 1370: 124). امام زادگان به عنوان بستر و محملی برای شکل گیری یا تقویت بعضی توجه ها و عقاید شیعی اقدام کرده اند و مکان زیارت این فرصت و جایگاه را برای برقراری ارتباط دینی، مذهبی و شکل دهی توجه ها و عقاید فراهم ساخته می باشد.

فرهنگ توسل به ائمه از دیر باز در مذهب شیعه رواج داشته می باشد. افراد در گرفتاری های خود، یکی از راه های نجات را توسل به ارواح متعال ائمه و احفاد آن ها می دانند و این فرهنگ به صورت گسترده در میان عامه هست.شایان ذکر می باشد، مرگ اندیشی و اعتقاد به دنیای پس از مرگ همواره یکی از علت های نیاز بشر به نیروی فرا زمینی می باشد و این نکته، در جایگاه امامزاده در زندگی مردم تأثیر زیادی داشته می باشد. مردم گمان می کردند نزدیکی مزارشان به امامزاده باعث آرامش روحشان خواهد بود به همین سبب کوشش می کردند که مدفن نزدیکان و حتی خودشان در امامزاده باشند تا بعد از مرگ مورد عنایت شاهزاده(امامزاده) قرار بگیرند و در آخرت، شفیع آن ها باشد . این امر، خود نمونه بارز توسل به امامزاده برای جهان پس از مرگ بود.توسل به امامزاده برای رسیدن به حاجات از دیگر مسائلی می باشد که مردم به آن اعتقاد دارند (شریفی و شیر محمدی ،1392).

 

2-5-2- کارکرد تاریخی بقاع متبرکه[3]

از آثار و بناهای باقیمانده از گذشته، تاریخ و سابقه ی یک قوم به دست می آید. یکی از مهم ترین این آثار، بناهای تاریخی هستند که در هر گوشه از اجزای خود کلیدی نهفته دارند، کلیدی که می تواند گنج پنهان و گمشده ی تاریخ بشر را بگشاید. تعدد و تنوع داده های تاریخ روایی اما م زادگان همراه با تاریخ روایی مکان متبرکه، بر گستردگی این حوزه می افزاید زیرا «زیارتگاه ها با تاریخ و سوابق محلی که در آن قرار گرفته اند و یا قومی که حیات و ثبات خود را مدیون آن هستند، عجین شده اند و این پیوستگی سبب شده می باشد تا این اماکن مقدس از عناصر مهم تاریخی به شمار آیند. آثاری که در هر گوشه از آن می توان اثری هنری، دست مایه ای و جای پایی از گذشته ها را پیدا نمود. چگونگی ساخت یک امام زاده و تاریخ ساخته شدن آن و انگیزه هایی که موجب به وجود آمدن آن شده می باشد، روایت ها و حکایت هایی که در مورد آن نقل می گردد همگی به بازشدن گره های کور و نکات مبهم تاریخ کمک می کنند. کارکردهای تاریخی زیارتگاه ها به دلیل ارتباط و تلفیقی که بین مذهب و فرهنگ یک قوم ایجاد کرده اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد»(یوسفی جولندان، 1390: 21).

این بخش از تاریخ تشیع به دلیل عدم انعکاس در منابع رسمی، رایج و شناخته شده، از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. تاریخ روایی شیعه، جزیی از سنت شفاهی شیعه و غالبا به صورت شفاهی، میراثی غنی همراه با آداب و رسوم و مناسک برجای نهاده می باشد. روایت شفاهی این تاریخ می تواند ناشی از همان تقدس ذاتی موضوع باشد که کمتر تلاشی برای مکتوب و نوشتاری کردن آن( دنیوی ساختن متن)، انجام می شود. این در حالی می باشد که تاریخ مکتوب بسیاری از اقوام را، اطلاعات گرفته شده از طریق گفته های شفاهی، تشکیل می‌دهد.

[1] position and holy shrines Imamzadeh

[2]Appealing to Imamzadeh

[3]The historic function of holy shrines

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دسته بندی : پایان نامه