10-1محدودیت های پژوهش:

عدم دسترسی سریع و آسان به اطلاعات(این مشکل در تمامی تحقیقات در زمینه های مختلف در کشور هست) که ناشی از عدم وجود اطلاعات یا عدم همکاری دارندگان اطلاعات با محققان می باشد برای از بین بردن محدودیت عدم وجود اطلاعات در مورد شاخص های افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده،با در نظر گرفتن نظر خبرگان این صنعت خلا عدم وجود اطلاعات را پر نموده اند.

11-1تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی:

زنجیره تامین:زنجیره تامین شامل مراحلی (اعضای زنجیره تامین)می باشد که چه به صورت مستقیم  چه به صورت غیر مستقیم در برآورد سازی درخواست مشتری تأثیر دارد ،یک زنجیره تامین معمولی عبارت می باشد از:تامین کننده،انبارهای مواد اولیه،مراکز تولید،توزیع کنندگان،خرده فروشی ها،مشتری نهایی.

فعالیت زنجیره تامین با سفارش مشتری شروع و با پرداخت مشتری پایان می پذیرد.اختلاف بین پولی که مشتری می پردازد و هزینه های متحمل شده توسط زنجیره اندازه سوددهی زنجیره را نشان می دهد.

مدیریت زنجیره تامین: مدیریت زنجیره تامین مجموعه ای می باشد از راهکارها جهت یکپارچه سازی اعضای زنجیره که هدف آن کاهش هزینه های سیستم و نیز افزایش سطح خدمت دهی به مشتری می باشد مدیریت زنجیره تامین مستلزم جریان های بین مراحل و درون هر یک از مراحل زنجیره برای بیشینه کردن کل سوددهی آن می باشد. (تیموری،1388)

وضعیت(توان )مالی:وضعیت مالی شاخصه ای می باشد که به سنجش سطح دانش منابع انسانی و مجموعه توانایی های تامین کننده در خصوص طراحی و تولید محصول می پردازد(سوهانیان،1387)

شاخصه:از لحاظ لغوی “شاخصه”عبارت می باشد از اندازه،پیمانه،مقیاس و آلت سنجش(آلتی که چیزی با آن سنجیده می گردد مثل سنگ محک و ترازوی برای سنجش طلا )یا به تعبیری می توان گفت شاخصه نقطه نظر به خصوصی می باشد که گزینه ها می توانند بر طبق آن ارزیابی و بسته بندی شوند.)سوهانیان،1387(

مدیریت هزینه: مدیریت هزینه عبارت می باشد از مجموعه اقدامات که مدیریت برای تامین رضایتمندی مشتریان،همواره با کنترل و کاهش مستمر هزینه انجام می دهد .از این رو،مدیریت هزینه مستلزم به کار گیری ابزارها و فنونی می باشد که عبارت می باشد از :هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ،هزینه یابی هدف ،هزینه یابی کل چرخه محصول،هزینه یابی کیفیت،مهندسی ارزش،هزینه یابی کایزن،تحلیل هزینه رقیب،طراحی براساس هزینه،بهینه گزینی و شش سیگما.(رضائیان و همکاران،1388)

تامین کنندگان:تامین کنندگان به شرکت ها و موسساتی اطلاق می گردد که یکی از نیازهای شرکت ها را چه از جهت مواد خام و چه از جهت کالای واسطه ای ساخته شده به مقصود ایجاد و تولید محصول نهایی براساس شاخصه های ارائه شده برای شرکت تهیه و تولید می نماید(سوهانیان،1387)

 

1-12مراحل انجام پژوهش:

نمودار (1-1)-مراحل انجام پژوهش
موضوع و سوال اولیه پژوهش
مرور و مطالعه منابع کتابخانه ای و پژوهشی
اظهار مسئله و شکل گیری سوالات پژوهش
شناسایی شاخص های موثر بر توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده

غربال سازی شاخص ها توسط خبرگان
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین شدت تاثیرشاخص ها بر توان مالی
اولویت بندی  تامین کنندگان

سایت منبع

تعیین علت معلولی شاخص ها و رسم نمودارCRM برای شاخصهای اصلی

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید