اصول مدیریت دانش از دیدگاه داونپورت و پروساک(1998 ) عبارتند از:

 • دانش، نشأت گرفته از افراد می باشد و در افکار افراد جای دارد
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تسهیم دانش مستلزم اعتماد می باشد.
 • فناوری، رفتارهای دانشی جدید را امکان پذیر می سازد(مقصود از رفتارهای دانشی،رفتارهایی می باشد به مقصود خلق، توسعه، توزیع و غنی سازی دانش)
 • تسهیم دانش بایستی تشویق و پاداش داده گردد.
 • طرفداری مدیریت و تخصیص منابع (برای مدیریت دانش) ضروری می باشد.
 • دانش، ماهیتی خلق شونده دارد و تشویق افراد موجب می گردد که دا نش به شیوه ای غیر منتظره گسترش یابد.
 • برنامه های مدیریت دانش بایستی با برنا مه ای آزمایشی آغاز گردد.(همان منبع،ص64)

5-1-2) نظریه های مدیریت دانش:

در ادبیات مدیریت دانش، دو دیدگاه هست که هر یک به نوعی خاص جایگاه مدیریت دانش را در عرصه مدیریت تعریف میکنند. هدف مدیریت دانش با در نظر داشتن این دیدگاه ها متفاوت خواهد بود که در زیر به مطالعه آنها پرداخته میشود.

دیدگاه اول: دانش به عنوان یک سرمایه. هدف از مدیریت دانش در این رویکرد رساندن اطلاعات درست به افراد لازم، در زمان مناسب و با کمترین هزینه می باشد.

دیدگاه دوم: دانش به عنوان یک ابزار. هدف از مدیریت دانش در این رویکرد کمک به افراد در ایجاد و به اشتراک گذاشتن دانش، کمک به افراد در اقدام کردن بر اساس دانش می باشد به طریقی که کارآیی سازمان و همکارانش، به گونه قابل سنجشی بهبود یابد. (همان منبع،74)

6-1-2) علت های اهمیت به کارگیری مدیریت دانش:

از مهمترین عللی که موجب شده تا سازمان ها به موضوع مدیریت دانش تمایل نشان دهند آن می باشد که مدیریت دانش:

 • موجب افزایش بهره وری وسوددهی می گردد.
 • همکاری را تقویت می نماید.
 • موجب بروز و رشد خلاقیت می گردد.
 • موجب تشویق و نوآوری می گردد.
 • به برقراری و تسریع جریان انتقال دانش از تولید کننده به دریافت کننده کمک می کند.
 • موجب تسهیل اشتراک اطلاعات بین کارکنان می گردد.
 • از دوباره کاری می کاهد.
 • توان سازمان را برای مقابله با پدیده تورم اطلاعات افزایش می دهد.
 • دانش کارکنان را پیش از ترک احتمالی سازمان گردآوری و ذخیره می نماید.کیفیت ارائه خدمات به مشتری را بهبود می بخشد.
 • از طریق افزایش سطح آگاهی سازمان نسبت به راهکارها، محصولات و عملکرد سازمان های رقیب به سازمان کمک می کند تا از گردونه رقابت خارج نشود.( دهقان نجم، 48 )

 

 

7-1-2) اهداف مدیریت دانش:

مدیریت دانش شامل فرآیند ترکیب بهینه دانش و اطلاعات در سازمان و ایجاد محیطی مناسب به مقصود تولید، اشتراک و به کارگیری دانش و تربیت نیروهای انسانی خلاق و نوآور می باشد. هدف مدیریت دانش ایجاد یک سازمان یادگیرنده و شراکت با ایجاد جریانی بین مخازن اطلاعات ایجاد شده توسط افراد قسمت های مختلف شرکت )مالی، عملکرد، هوش رقابتی، وغیره(  و مرتبط کردن آن ها با یکدیگر می باشد. به بیانی دیگر هدف نهایی مدیریت دانش ارتقای ارزش افزوده دانش موجود در سازمان به مقصود توسعه و بهبود خلاقیت، بهره وری و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می باشد.(همان منبع)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید