بیماری دیابت، شایع ترین بیماری ناشی از اختلالهای متابولیک و چهارمین علت مرگ و میر در جوامع غربی می باشد. بیماری زایی این عارضه، چه از نظر هزینه های درمان وچه به دلیل ازکارافتادگی، بسیار بالاو یکی از عمده ترین مسایل بهداشتی ، درمانی بشر ها می باشد که با گسترش شهرنشینی و تغییر شیوه ی زندگی به سوی بی تحرکی و تغذیه نامناسب،اهمیت بیشتری خواهد پیدا نمود.

با در نظر داشتن آنکه دستگاههای تست قند خون (گلوکومتر[1]) به مقصود ارائه ی خدمات به بیماران در بخش بهداشت و درمان به کار می طریقه در رده ی محصولات صنعتی قرار می گیرند و لذا بازاری که در آن عرضه کنندگان دستگاه گلوکومتر و پزشکان با هم در تعامل هستند غیر از بازارهای صنعتی می باشد از طرفی اگر به کاربرد دستگاه گلوکومتر در خانه و مصارف خانگی آن تصریح نماییم در زمره ی محصولات مصرفی طبقه بندی می گردد.هدف ما در این پژوهش تصریح به بعد صنعتی این دستگاه و بهره گیری ی پزشکان از آن می باشد.گلوکومتر در بیمارستانها برای تشخیص دیابت به کار گرفته نمی گردد زیرا تشخیص این بیماری از روش آزمایشگاهی دقیق تر می باشد بلکه این دستگاه در بیمارستانها برای اندازه گیری روزانه ی قند خون بیماران بستری به کار برده می گردد .

بازارهای صنعتی و مصرفی تفاوت هایی باهم دارند و در عین حال شباهت هایی نیز دارند اما برای بازاریابی در بازارهای صنعتی که مقصود این پژوهش می باشد بایستی به موارد خاصی توجه گردد.

در این فصل به رفتار مصرف کننده و رفتار خرید صنعتی می پردازیم زیرا گلوکومتر را از بعد صنعتی آن  در نظر گرفته ایم.سپس برای مطالعه عواملی که در رفتار خرید صنعتی مطرح می باشد از مدل رفتار صنعتی کوادا[2] بهره گیری می نماییم و متغیرهای مدل را به صورت کامل تبیین می دهیم.

2-2 طبقه‌بندى کالاها

بازاریابان براى تدوین خط‌ مشى‌هاى بازاریابى براساس مشخصات کالاها ترتیبات چندى را براى طبقه‌بندى آنها برگزیده‌اند. اجزاى این طبقات عبارتند از:

 

 

کالاهای مصرفی

کالاهای راحتی

کالاهای مقایسه‌ای

کالاهای اختصاصی

کالاهای ناخواسته

کالاهای صنعتی

مواد اولیه و قطعات

اقلام سرمایه‌ای

ملزومات مصرفی و خدمات

کالاهاى بادوام، بى‌دوام و خدمات

کالاها را مى‌توان بنا بر دوام یا قابلیت لمس آنها به سه گروه تقسیم نمود. کالاهاى بى‌دوام، کالاهایى مصرفى هستند که معمولاً داراى یک یا چند مورد مصرف مى‌باشند. ماءالشعیر، صابون و نمک در این گروه جاى مى‌گیرند. کالاهاى بادوام آن دسته از کالاهاى مصرفى هستند که معمولاً در مدت زمان نسبتاً طولانى‌ترى مورد بهره گیری قرار مى‌گیرند. این گونه کالاها معمولاً عمر بیشترى دارند. کالاهایى نظیر یخچال، اتومبیل و اثاثیه و مبلمان مانند کالاهاى بادوام به‌شمار مى‌طریقه. خدمات، همان فعالیت‌ها، فواید یا رضایت‌هایى هستند که براى فروش عرضه مى‌شوند، همچون خدمات آرایشگرى و تعمیرات.

2-2-1 کالاهاى مصرفى

کالاهاى مصرفی، کالاهایى هستند که توسط مصرف‌کندگان نهایى و براى مصارف شخصى خریدارى مى‌شوند. بازاریابان، معمولاً این دسته از کالاها را براساس عادات خرید مصرف‌کننده تقسیم کرده‌اند. کالاهاى مصرفى خود مشتمل هستند بر انواع کالاهاى راحتی، مقایسه‌ای، اختصاصى و ناخواسته.


 

2-2-2 کالاهاى راحتى

کالاهاى راحتی، آن‌دسته از کالاها و خدمات مصرفى هستند که معمولاً با حداقل مقایسه و کوشش مشتری، به‌گونه عادى و سریعاً خریده مى‌شوند. این گروه از کالاها در سطح گسترد‌ه اى موجود و داراى قیمت نسبتاً پایینى هستند. محصولات دخانی، صابون و روزنامه، جزء کالاهاى راحتى محسوب مى‌شوند. کالاهاى راحتى خود به‌ سه دسته کالاهاى ضروری، محرک و کالاهاى اضطرارى قابل تقسیم هستند.

2-2-3 کالاهاى ضرورى

کالاهایى هستند که مصرف‌کنندگان، آنها را به‌گونه عادى مى‌خرند.

2-2-4 کالاهاى محرک

کالاهاى محرک، کالاهایى هستند که بدون برنامه‌ریزى قبلى یا صرف انرژى براى یافتن آنها، خریدارى مى‌شوند. این دسته از کالاها معمولاً همه‌جا در دسترس قرار دارند. زیرا مصرف‌کنندگان به ‌ندرت سراغ این کالاها را مى‌گیرند.

2-2-5کالاهاى اضطرارى

کالاهاى اضطراری، زمانى خریده مى‌شوند که تأمین نیاز مربوطه، فوریت پیدا کند. بهره گیری از چتر، هنگام بارندگى و چکمه و بیل، بعد از اولین طوفان زمستان از این گونه هستند.

2-2-6 کالاهاى مقایسه‌اى

کالاهاى مقایسه‌ای، مانند کالاهاى مصرفى هستند که مشترى در فرآیند انتخاب و خرید آنها عواملى نظیر مناسبت، کیفیت، قیمت و شکل را در نظر مى‌گیرد. هنگام خرید این‌گونه کالاها، مصرف‌کنندگان زمان و کوشش قابل ملاحظه‌اى به جمع‌آورى اطلاعات و انجام مقایسه اختصاص مى‌دهند. کالاهایى نظیر مبلمان و اثاثیه، پوشاک، اتومبیل‌هاى دست دوم و ابزار و وسایل اساسى مانند این گروه از کالاها به‌شمار مى‌طریقه.

2-2-7 کالاهاى اختصاصى

کالاهاى اختصاصى نیز مانند کالاهاى مصرفى هستند که به دلیل برخوردارى از مشخصات یا هویت تجارى منحصر به فرد، گروه عمده‌اى از خریداران حاضر هستند براى به‌دست آوردن آنها به‌گونه اختصاصى بکوشند. انواع اتومبیل و اتومبیل‌هاى با مارک تجارى خاص، تجهیزات عکاسى گران‌قیمت و کت و شلوار مردانه جزء این گروه از کالاها هستند.

2-2-8 کالاهاى ناخواسته

کالاهاى مصرفى هستند که یا مصرف‌کننده از وجود آن بى‌اطلاع می باشد یا از وجود آن اطلاع دارد ولى درمورد خرید آن فکر نکرده می باشد. وسایل کشف اعتیاد و دستگاه‌هاى پخش یا دیسکت، مادام که مصرف‌کننده از وجود آنها از طریق آگهى‌هاى تبلیغاتى اطلاع پیدا نکرده می باشد، مانند کالاهاى ناخواسته محسوب مى‌شوند.

2-2-9 کالاهاى صنعتى

کالاهاى صنعتی، کالاهایى هستند که توسط افراد و سازمان‌ها و با هدف بازپرورى یا بهره گیری در اداره امور، خریدارى مى‌شوند. پس، وجه فرق بین کالاى مصرفى و کالاى صنعتى در مقصود از خرید کالا می باشد. اگر مصرف‌کننده‌اى براى فضاى سبز اطراف منزل خود یک دستگاه چمن‌زن خریدارى کند، این چمن‌زن، کالایى مصرفى تلقى مى‌گردد. اما اگر همین مصرف‌کننده، همان دستگاه چمن‌زن را براى فضاى سبز اطراف کارخانه خریده باشد، این کالا، یک کالاى صنعتى تلقى مى‌گردد. کالاهاى صنعتی، بسته به نحوه مصرف در فرآیند تولید و هزینه تمام‌شده قابل تقسیم هستند. بر این اساس، کالاهاى صنعتى به سه گروه مواد اولیه و قطعات، اقلام سرمایه‌اى و ملزومات مصرفى و خدمات تقسیم مى‌شوند.

2-3 مواد اولیه و قطعات

مواد اولیه و قطعات مانند کالاهاى صنعتى هستند که به‌گونه کامل وارد خط تولید مى‌شوند. این دسته از کالاها خود به دو گروه مواد اولیه خام و مواد اولیه صنعتى و قطعات تقسیم مى‌شوند.

مواد اولیه خام، شامل اقلام زیر می باشد: اقلام کشاورزی، مانند گندم، پنبه، دام، میوه و سبزیجات و محصولات طبیعی، نظیر ماهی، الوار، نفت‌خام و سنگ‌آهن.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مواد اولیه صنعتى و قطعات، شامل اقلامى می باشد نظیر آهن، الیاف، سیمان، سیم، کابل و قطعات تکمیلى مانند موتورهاى کوچک، تایر و قالب.

[1] glocometer

[2] .kuada

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید