هدف اصلی این پژوهش ” مطالعه تاثیر سودمندی و سهولت درک شده ، اعتبار ، اعتماد ، سازگاری بر توجه مصرف کننده  و نیت و انجام به بهره گیری از رزرو اینترنتی هتل ” در سطح هتل های گیلان می باشد .

 

1-4-2 اهداف علمی

هدف علمی این پژوهش ، سنجش شاخص های اعتبار ، اعتماد ، سازگاری ، سهولت کاربرد ، سودمندی درک شده بر توجه و نیت و قصد بهره گیری ، در  رزرواسیون  اینترنتی هتل ها می باشد .

 

 

1-4-3 اهداف کاربردی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کاربردی پژوهش مشخص کردن تاثیر تأثیر مثبت حضور فعال تر هتل ها  در سایت های رزرو آنلاین هتل و همچنین ایجاد وب گاه و یا ارتقا  وب گاه های موجود هتل ها (از طریق  بهینه سازی وب گاه  ، اطلاع رسانی بهتر و جامع تر وب گاه از طریق نمایش اتاق ها و محیط هتل  ، سریع بالا آمدن سایت ، بهینه سازی امکانات صوتی و تصویری ، ارائه اطلاعات گردشگری شهر و استان و … ) در جهت  افزایش مشتری و نهایتا  ارائه نتایج به هتل های استان می باشد  .

 

 

1-5  چارچوب نظری

چارچوب نظری عبارتست از ” شیوه خاصی از نگریستن به زندگی بشر که طی آن، فرضهای خاصی درمورد ماهیت واقعیت اجتماعی عرضه می گردد”  . ( ببی  ؛ 1384 : 98 ) خلاف تصور عمومی ، نظریه و پژوهش به عرصه هایی مجزا تعلق ندارند ، بلکه مکمل یکدیگرند . نظریه القاء کننده فرضیه ها و در خلال حل یک مساله نظری می تواند موجد افکار بیشتری گردد . با این تبیین  که می توان گفت بهره گیری از نظریه های اندیشمندان در مطالعات جمعیت و جامعه شناسی برای رسیدن به یک چارچوب نظری جامع تر ،که ایجاد کننده فرضیات و ایده های جدید باشد، امری لازم و ضروری می باشد و به محقق کمک شایانی خواهد نمود.

مدل پذیرش فناوری به گونه موفقیت آمیزی در محیط ها و سیستم های مختلف برای مطالعه موضوع نیت بهره گیری از فناوری به کار رفته می باشد . (قربانی زاده و همکاران ؛ 1387: 13) مدل پذیرش فناوری را ،  دیویس براساس تئوری اقدام مستدل برای مدل سازی موضوع پذیرش فناوری داده ها  بوسیله کاربران در رساله ی دکترایش معرفی کرده می باشد . ( احمدی و جدیدی ؛ 1390 : 92 ) مدل این پژوهش علاوه بر تأثیر متغیرهای سودمندی و سهولت بهره گیری (باورهای اصلی در مدل پذیرش فناوری دیویس) ، به مطالعه تأثیر متغیرهای اعتبار و اعتماد و سازگاری (اندازه برداشت فرد از هماهنگی نوآوری با ارزش های موجود) بر نیت افراد به بهره گیری از رزرو اینترنتی هتل از طریق تاثیر آنها بر توجه نیز می پردازد . (عطافر، خزائی پول و پورمصطفی ؛ 1391)

متغیر های  وابسته” توجه ” و ” نیت انجام رزرو اینترنتی هتل ” می باشند که به عنوان متغیر اصلی در مدل قرار گرفته اند . متغیرهای کلیدی پذیرش فناوری شامل سودمندی و سهولت بهره گیری به عنوان متغیرهای کلیدی نیت رزرو اینترنتی هتل در مدل گنجانده شده اند. این مدل پیشنهادی سایر متغیرهای کلیدی مانند اعتبار، اعتماد و سازگاری را هم به مدل ابتدایی اضافه کرده می باشد. گنجاندن این متغیرها در مدل ، این مدل را به یک مدل منسجم تبدیل می کند. شکل 1-1 مدل پژوهش را نشان می دهد .

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید