آن چیز که در این بخش آورده می گردد، بعضی از پارامترهای اثرگذار بر ارزش ویژه هر برندی می باشد اما الزاماً نمی تواند تمام این پارامترها را شمال گردد. از آنجایی که ارزش ویژه برند منجر به فروش بیشتر و پرسودتر می گردد و در هر فروش همیشه پای یک بشر به عنوان مشتری در میان می باشد، عوامل اثر گذار بر جایگاه ذهنی برند در ذهن مخاطبانش، اثری مستقیم بر ارزش ویژه برند دارد. در نتیجه می توان موارد زیر را به عنوان اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند برشمرد: (ابراهیمی و خیری،1388).

 1. سهم برند از بازار
 2. حاشیه سود
 3. سرعت در نیل به اهداف کمپین های فروش
 4. رسیدن به مشتریانی وفادار
 5. قدرت رقابت پذیری برند در قبال رقبای قدیمی و جدید. مسئله اندازه گیری قدرت برند تجاری خصوصاً در صنایع خدماتی از اهم وظایف مدیریت می باشد. مدیران همواره با سوالاتی همانند این روبرو هستند که برند شرکت ما چه مقدار ارزشی برای مشتریان ایجاد می نماید؟ در کنار سایر رقبا و در این بازار کدام نام تجاری از دید مشتریان معتبر تر می باشد؟ نام های تجاری چه تأثیری بر رفتار مصرف کنندگان در این بازار می گذارند؟ آیا برای مشتریان اهمیتی دارد که این محصول با چه نامی به بازار عرضه شده می باشد؟
 6. اندازه قابلیت ماندگاری در ذهن المانهای بصری برند مانند لوگو و …
 7. نوع و اندازه تداعی معانی در ذهن مخاطب با شنیدن نام برند
 8. برداشت مخاطب از کیفیت و سایر ارزشهای برند
 9. تجارب قبلی مخاطب در تعامل با برند و قدرت برند در یادآوری این تجارب
 10. عوامل زیر می توان را به عنوان المانهای موثر بر خلق و افزایش ارزش ویژه برند بر شمرد:
 11. کسب شناخت کافی از جامعه هدف پیش روی برند
 12. جلب توجه جامعه هدف با بهره گیری از تکنیکهای صحیح تبلیغات
 13. ایجاد زیرساخت برای ماندگاری در ذهن جامعه هدف با بهره گیری از تکنیک های صحیح ارتباطات
 14. خلق یک تصویر کامل از برند در ذهن مخاطب
 15. تقویت تصویر خلق شده از برند

2-3-1) عوامل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر

از دیدگاه آکر عوامل موثر بر ارزش ویژه یرند بصورت زیر می باشد:

 

شکل2-1) عوامل موثر بر ارزش ویژه یرند از دیدگاه آکر(بورمارک[1]،2005)

در زیر هریک از این عوامل را تبیین می دهیم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]. Bornmark

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید