عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می گردد که روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب می باشد. مدیران وظیفه دارند که علائم روحیه پایین و عدم رضایت شغلی را به گونه مستمر زیر نظر بگیرند و در اولین فرصت اقدامات لازم را انجام دهند. بعضی از شاخص های روحیه پایین عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تشویش: تشویش یک شرایط کلی می باشد که ناخشنودی فرد از شغل را نشان می دهد و ممکن می باشد به شکل های مختلف ظاهر گردد. فرد ممکن می باشد تمایل زیادی به شغل خود نداشته باشد، در محیط کاری خواب آلود، فراموش کار، در کار بی دقتی کند، از شرایط کاری شکایت کند، دیر سر کار حاضر گردد و یا غیبت کاری داشته باشد که بر سلامت ذهنی فرد تاثیر منفی بر جای می گذارد(مقیمی ،1377،ص 387).
  • غیبت کاری: مطالعات نشان می دهد، کارکنانی که رضایت کم تری دارند احتمالا بیش تر غیبت می کنند. دو نوع غیبت هست: یکی غیبت غیر ارادی می باشد که به علت بیماری یا سایر علت های موجه و حوادث پیش بینی نشده اتفاق می افتد که غیر قابل اجتناب می باشد و ارتباطی با رضایت شغلی ندارد. دیگری غیبت اختیاری می باشد که ناشی از عدم رضایت شغلی فرد می باشد. ضمن اینکه مطالعه زیادی در زمینه غیبت از کار انجام نشده می باشد، شواهد موجود نشان می دهد که وجود ارتباط متعادل معکوس بین رضایت از شغل و غیبت کارکنان از محل کار وجوددارد(محمد زاده ومهروژان،1375، ص 280) .
  • تاخیر در کار: تاخیر کاری همانند غیبت این باور را به وجودمی آورد که فرد از کارش ناراضی می باشد. این نشان می دهد که فرد برای شغل خود اهمیتی قائل نیست و بیش تر اوقات خود را به استراحت در خانه اختصاص می دهد. وقتی هم که سرکار حاضر می گردد، بیش تر به تلفن های شخصی پرداخته و به گونه کلی در پی اتلاف وقت می باشد. به عنوان نمونه دانشجویی که دیر سرکلاس حاضر می گردد نشانگر آن می باشد که از رشته تحصیلی یا نحوه تدریس استاد خود ناراضی می باشد(مقیمی، 1377،ص 388).
  • ترک خدمت: ترک خدمت کارکنان موجب وقفه در عملیات سازمان شده و جایگزین کردن افراد برای سازمان پرهزینه بوده و از نظر فنی و اقتصادی نیز نامطلوب می باشد. معلوم شده می باشد که رضایت از شغل و ترک خدمت با یکدیگر ارتباط دارند. بدین سان، ضمن اینکه معلوم گردید که عوامل چندی در ترک خدمت موثرند، رضایت از شغل از تاثیر مهمی برخوردار می باشد. به علاوه این تاثیر، اظهار گر زیان مستقیم مادی برای سازمان می باشد (محمد زاده ومهروژان،1375، ص 280) .
  • فعالیت اتحادیهUnion Activity: مطالعات نشان می دهد که کارکنان با رضایت شغلی بالا، تمایلی به عضویت در اتحادیه ندارند و به آن به عنوان یک ضرورت نمی نگرند. شواهدی در دست می باشد که نشان می دهد، عدم رضایت شغلی علت اصلی اتحادیه گرایی می باشد. سطح فعالیت اتحادیه ها به سطح عدم رضایت شغلی بستگی دارد. هر چه سطح عدم رضایت شغلی کم تر باشد، ممکن می باشد تنها به شکایت بسنده گردد اما اگر سطح عدم رضایت شغلی بالاتر باشد ممکن می باشد موجبات اعتصاب کارکنان را فراهم آورد(مقیمی ،1377،ص 388).
  • بازنشستگی زودرسEarly Retirement: مطالعات اسمیت و مک لنSmith، ارتباط رضایت شغلی و بازنشستگی زودرس را نشان می دهد. شواهدی هست، مبنی بر اینکه کارکنانی که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد رامی کنند، تمایل دارند توجه های مثبت خود را کم تر معطوف به کار خود بسازند.
  • برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید