کسی می باشد که به مقصود تفریح، استراحت، گذراندن تعطیلات، بازدید از نقاط دیدنی، انجام امور پزشکی، درمانی و معالجه، تجارت، ورزش، زیارت، دیدار از خانواده، ماموریت و شرکت در کنفرانس­ها، به کشوری غیر از کشور خود سفر می­کند، مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از 3ماه بیشتر نبوده و کسب شغل و پیشه هم مد­نظر نباشد (رضوانی ، 1386).

 

2-1-3- انگیزه و علایق سفر

انگیزه و علایق سفر را می­توان اینگونه تعریف نمود: گذراندن اوقات فراغت و ایام تعطیل، تفریح و سرگرمی، زیارت، دیدار با دوستان و آشنایان، علت های شغلی، علل پزشکی. نیازها و خواسته­های افراد به انگیزه­ها و علایق، آنها پیوند خورده می باشد؛ به آن چیز که که دوست دارند و آن چیز که که دوست ندارند و به ویژگی خاص محصولات (داس ویل[1]، 1386: 59).

 

2-2-­ سوابق تجربی

در زمینه انگیزه گردشگری  تحقیقاتی صورت گرفته که در ادامه به آن­ها پرداخته می گردد:

-­ ابراهیم­زاده و همکاران (1392) در مقاله­ای با عنوان تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تاثیر عامل جنسیت و درآمد برآن مطالعه موردی؛ گردشگران نوروزی شهرستان محلات به این نتیجه رسیدند که تفاوتی بین زن و مرد در انگیزه­های گردشگری وجود ندارد اما بین درآمدهای مختلف و انگیزه­های گردشگری تفاوت معنا دار هست.

-­ رنجبریان و همکاران (1392) در مقاله­ای را با عنوان  شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه­های گردشگران خارجی جهت سفر به شهر اصفهان انجام داده اند که به این نتیجه رسیدند که      انگیزه­های سفر برای گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان عبارتند از: انگیزه فرهنگی، انگیزه ناشی از اجبار، انگیزه خرید، انگیزه ماجراجویی، انگیزه بهداشتی، انگیزه استراحت و همچنین در ارتباط بین متغیرهای جمعیت (جنس، تحصیلات، وضعیت تاهل) و انگیزه­های سفرآنان دریافتند که که زنان دارای انگیزه قوی تری نسبت به مردان هستند. از نظر انگیزه سلامتی و ماجراجویی نیز مردان نسبت به زنان از انگیزه قوی­تری برخوردارند.

-­ بنسبردی و همکاران(1392) در تحقیقی با عنوان  ارتباط بین انگیزه­ها با رضایت­مندی گردشگران پیست اسکی استان تهران دریافتند که که بین انگیزه­ها با رضایت­مندی گردشگران پیست اسکی ارتباط مثبت و معنا­داری هست. از بین ابعاد انگیزه گردشگران، بعد مهارت حرفه­ای پیش بینی قوی تری برای رضایتمندی گردشگران بود.

-­ کسائی (1392) در پایان­نامه کارشناسی ارشد به مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با انگیزه­های سفر گردشگران خروجی ایران پرداخته می باشد. این پژوهش در بین گردشگران سه مقصد دبی، مالزی و ترکیه انجام شده می باشد. در این پژوهش با مرور ادبیات، 5 عامل دافعه (آزادی­های فردی و اجتماعی، هزینه/خرید، جشنواره­های مقصد، جاذبه طبیعی/تاریخی، دسترسی، امکانات تفریحی) مشخص شده می باشد. یافته­های پژوهش نشان می­دهند که باتوجه به تفاوت در ویژگی فردی، اجتماعی و اقتصادی (سن، جنس، وضعیت تاهل، درآمد، …) تفاوت قابل توجهی در انگیزه سفر افراد هست.

-­ رنجبریان و محمد غفاری(1391) در مقاله­ای با عنوان گونه­شناسی گردشگری بر اساس     انگیز­های سفر به عنوان مبنایی برای بخش بندی بازارگردشگری به این نتیجه رسیدند که 14 گونه گردشگری در سراسر جهان هست که عبارتند از گردشگری فرهنگی-تاریخی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری ورزشی، گردشگری درمانی، گردشگری انبوه یا تفریحی، گردشگری نوستالژیک، گردشگری روستایی، گردشگری قومی، گردشگری شهری، گردشگری مبتنی بر کسب و کار، گردشگری مذهبی، گردشگری مبتنی بر رویدادها، گردشگری بر مبنای محیط طبیعی( طبیعت­گردی)، گردشگری با هدف دیدار بستگان.

-­ جاروندی نازفر فرقانی (1388) در مقاله­ای با عنوان  مقایسه انگیزه­های سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسال مطالعه موردی مسافران شهر شیراز  در سفر به دبی کوشش کردند تا دریابند که آیا می­توان انگیزه­های مسافران مورد نظر را تحت عوامل گوناگون به چند دسته تقسیم نمود و در مرحله بعد تاثیر عامل سن بر انگیزه­های سفر به دبی مطالعه گردد و دو گروه جوانان وبزرگسال ازلحاظ دلایلی که خود برای سفرشان به دبی بر می­شمارند مقایسه گردند. آن­ها در یافته­های خود به این نتیجه رسیدند که در اغلب عوامل  و انگیزه­های مورد مطالعه، غیر از در یک عامل، تفاوتی معنی­دار میان گروه­های سنی متفاوت وجود ندارد.

-­ کاظمی (1387) در تحقیقی با عنوان تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار به این نتیجه رسیدند که برنامه ریزی و بازاریابی صحیح متناسب با انتظارات خریداران، چابهار می­تواند به عنوان یکی از مقاصد گردشگری شهروندان زاهدانی به خوبی خواسته­های آنان را تامین نماید.

-­ نوری کرمانی و همکاران( 1385) در تحقیقی با عنوان گونه شناسی انواع گردشگری تخصصی دریافتند که بر اساس معیار ماهیت و هدف گردشگری، تعداد 10 گونه اصلی و بالغ بر 40 زیر زیر گونه­ی گردشگری موجود می باشد که با شناسایی هر کدام از آنها، امکان و بسترهای جذب گردشگران را بر اساس برنامه ریزی اندیشیده شده و نیز تخصصی کردن خدمات گردشگری را فراهم می­کند.

-­ بها­الدین[2]، پیرانی[3] و پوروث[4] (2012) در پژوهشی با عنوان ارزش­های فرهنگی و انگیزه سفر در گردشگران به مطالعه ارتباط بین ارزش­های فرهنگی و ویژگی دمو گرافیک با انگیزه سفر پرداخته­اند. هدف مطالعه آن­ها شناخت چگونگی تاثیر ارزش­های فرهنگی گردشگران بر انگیزه سفرشان بود. این مطالعه در بین گردشگران شیانگمای تایلند انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی­های  دمو گرافیک یک منبع برای ارزش­ های فرهنگی می باشد و ارزش­های فرهنگی بر انگیزه سفر گردشگران تاثیر می­گذارد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین ویژگی­های دمو گرافیک و انگیزه­های سفر هست.

-­ اوسل و مک گی [5](1996) پژوهشی را با عنوان بازار گردشگران تفریحی بین­المللی استرالیا: انگیزه از نگاه جنسیتی انجام داده­اند. در این مقاله اویسل و مک گی اظهار کردند که در بین زوج­های غربی و خانواده­هابه احتمال بیشتر، زنان برنامه ریز تعطیلات هستند. یادگیری در مورد اینکه زنان به چه انگیزه­ای سفرهایی خاص را انتخاب می­کنند برای مقصدهای گردشگری حیاتی می باشد. پژوهشگران در این پژوهش مسافران تفریحی زن استرالیایی و انگیزه آن­ها از نگاه جنسیتی مورد مطالعه قرار دادند. داده­ها از افراد استرالیایی که به مسافرت تفریحی ایالات متحده و کانادا رفته بودند، برای مطالعه عوامل جاذبه و دافعه سفر جمع­آوری گردید. نتایج نشان داد که درجه اهمیت بعضی از عوامل جاذبه و دافعه در بین زنان و مردان گردشگر متفاوت می باشد.

این تحقیقات در دو مقوله­ی انگیزه­های گردشگری و گونه­شناسی گردشگری انجام شده­می باشد که محققانی زیرا ابراهیم­زاده و همکاران، رنجبریان و همکاران، بنسبردی و همکاران، کسائی و جاروندی درتحقیقات خود پیرامون انگیزه­های گردشگری، به ارتباط­ی بین گردشگری و       انگیزه­های گردشگری پرداخته اند وسایر محققان از قبیل نوری کرمانی و همکاران و رنجبریان و همکاران  در تحقیقات پیرامون گونه­شناسی گردشگری، انواع گردشگری را مورد مطالعه قرار داده­اند. این تحقیقات ضمن آن­که این مباحث را درنظر گرفته­اند، به مطالعه تأثیر عوامل زمینه­ای سن، جنس، سواد بر انگیزه­های گردشگری نیز توجه داشته­اند. حال در این پژوهش کوشش بر آن می باشد که به مطالعه انگیزه­های گردشگری شهر قصرشیرین پرداخته گردد و تأثیر عوامل زمینه­ای (سن، جنس، سواد) و عوامل اجتماعی (قومیت، چشم­و­هم­چشمی، رسانه) بر انگیزه­های گردشگری این شهرستان مد نظر قرار گیرد.

[1]– Doswell, roger

[2]– Bahaudin

[3] -Pirani

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4]– puriveth

[5]– Avsl & mcgee

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید