1-8-4) کاربرد خاص این متغیر به اندازه منحصر به فرد بودن نظام اندازه گیری عملکرد در یک عملکرد مشخص در واحدهای اجرایی مختلف شرکت تصریح دارد. برخلاف اندازه گیری های معمول ، عملکرد بخش مالی ، عملکرد های بخش بازاریابی و تجاری ، عملکرد های بخش پژوهش و توسعه ممکن می باشد بر معیار های خاصی تکیه داشته باشند از قبیل زمان انجام کار و یا گردش موجودی در مدیریت تولید و یا رضایت مشتری و کیفیت در بازاریابی (Artz et al.,2012,p449).در این پژوهش برای اندازه گیری این متغیر از اندازه مربوط بودن نظام اندازه گیری عملکرد با عملکرد واحد مورد نظر در شرکت و درجه خاص بودن نظام اندازه گیری در بخش های مختلف شرکت بهره گیری می گردد.

1-8-5) اندازه شرکت مطالعات محققان در جوامع آماری مختلف بیانگر اهمیت تأثیر عامل اندازه شرکت در طراحی نظام های اندازه گیری عملکرد می باشد. هر چه اندازه ی شرکت بزرگ تر باشد ، طراحی نظام اندازه گیری عملکرد  پیچیده تر خواهد بود .به علاوه در شرکت های با اندازه بزرگ تمایل بیشتری برای پذیرش روندهای جدید موجود در مفاهیم حسابداری مدیریت نظاره می گردد که عموماً به دلیل پایین آمدن هزینه ی پردازش اطلاعات می باشد. لذا عموماً شرکت های بزرگ در حرکت به سوی بهره گیری از رویکرد استراتژیک در حسابداری مدیریت پیش قدم می باشند زیرا از منابع کافی و متخصصان مورد نیاز برای تامین نیازهای استقرار نظام حسابداری مدیریت استراتژیک برخوردار می باشند (جلالی فریز و همکاران،1390،ص3). در این پژوهش اندازه شرکت بر اساس تعداد کارکنان تمام وقت شرکت اندازه گیری می گردد.

1-8-6) نوع صنعت هدف از رقابت در هر صنعتی کسب سودآوری مناسب از سرمایه گذاری ها می باشد. نوع صنعت تصریح به صنعتی دارد که شرکت های مورد مطالعه در آن فعالیت می نمایند. با در نظر داشتن مشابهت ‌هایی که به لحاظ فرآیند تولید، نحوه بازاریابی، نحوه مدیریت، حجم سرمایه، نوع ماشین‌آلات مورد بهره گیری، نوع مواد اولیه مورد نیاز و غیره بین گروه‌های مختلف در هر صنعت هست، عملکرد گروه‌های مختلف صنعت را می‌توان بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد مختص به آن صنعت مورد ارزیابی قرار داد. در این پژوهش شرکت های مورد مطالعه بر اساس نوع فعالیت شان در  صنایع مختلف در دو دسته صنایع تولیدی و صنایع خدماتی دسته بندی شده و مورد سنجش قرار گرفته اند.

1-8-7) نوع استراتژی هر سازمان یا شرکتی معمولاً راه ها یا نمونه های مختلفی برای فعالیت های خود در پیش رو دارد و می خواهد مناسب ترین آن ها را برای هدایت عملیات انتخاب نماید. این الگوها و شیوه ها را گزینه های استراتژیک می گویند که مدیران و برنامه ریزان بایستی به تجزیه و تحلیل و ارزیابی آن ها پرداخته و در نهایت یکی را به منزله استراتژی آن سازمان یا شرکت برگزینند. اشاراتی که در زمینه ی نوع استراتژی در تحقیقات مختلف صورت گرفته می باشد، عموماً مدل استراتژی های ژنریک پورتر[1] شامل استراتژی های، رهبری هزینه،‌ تمرکز و ایجاد فرق  در محصول و یا مدل مایلز و اسنو[2] ، شامل چهار گونه فرصت جویان ، مدافعان ، تحلیل گران و منفعلان  بازار را برای مطالعه اثرات انواع استراتژی های اتخاذ شده بر متغیرهای تحقیقی در نظر گرفته اند(Mahama.H,2006 ,p331). در این پژوهش از مدل ژنریک پورتر برای سنجش نوع استراتژی شرکت بهره گیری می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Michael Porter

[2] Raymond Miles & Charles Snow

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید