آشنایی با این مفاهیم در حکم پیش نیاز می باشد. و از آن به مقصود ایجاد یک زمینه نظری دانسته می گردد. کارکنان بایستی بتوانند کارکردهای عمده محیط های نرم افزاری فهمیده و از جنبه های گوناگون کاربرد بهره گیری کنند. کارکنان بایستی بتوانند:

  • اجزای اصلی سخت افزار مورد بهره گیری را تعیین و تشخیص دهند.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • درک درستی از عملکرد اصلی سخت افزاری در اقدام داشته باشد.
  • انواع تجهیزات جانبی از قبیل مودم‌، فکس، ‌اسکنر، ‌دوربین دیجیتالی و… را تشخیص دهند.
  • درک روشن و عملی از ارتباط شبکه های محلی،شبکه های خارجی (مانند اینترنت) و بهره گیری از پست الکترونیکی داشته باشید.
  • فهم درست از کار اصلی محیط نرم افزارهای سیستمی نشان بدهند.
  • درک صحیحی از جنبه های کاربردی هر نرم افزار در سیستم را به نمایش بگذارند.
  • به گونه کلی چگونگی کار رایانه و سیستم عامل آن را بفهمند یاد بگیرند که چگونه رایانه را تحت کنترل خود داشته باشند تا هنگام کارکردن با آن دچار سردرگمی نشوند.

پس بایستی بتوانند بین اجزای اصلی یک سیستم رایانه ای و اجزای جانبی آن تفاوت قائل شوند هم چنین بدانند که نرم افزار سیستمی چیست و از چگونگی اتصال رایانه به یک شبکه آگاه بوده و یا عملکرد متناظر با چنین شبکه ها  آگاه باشند (تأمینی، 1383،ص76).

 

3-2-2- تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

در مفهوم کلاسیک، فناوری مجموع دانش تبلور یافته در ابزار و روش های تولید می باشد. تأثیر فناوری بر رشد از قدیم مورد بحث بوده می باشد که به سه دسته قابل تقسیم هستند. در حالت اول، تأثیر فناوری در قالب کالاهای سرمایه ای تجسم یافته و تحلیل شده که نتیجه آن افزایش بهره وری سرمایه بوده می باشد. در حالت دوم، فناوری بهره وری نیروی کار را فزایش می دهد. در حالت سوم، فناوری بهره وری کل و نه لزوماً بهره وری کار یا سرمایه را افزایش می دهد. (ایمانی و همکاران، 1390، ص 52)

بکارگیرى فناورى اطلاعات و کاربرد آن در سازمان­، موجب تحولات بزرگی در دنیای امروز شده می باشد، که بسیاری از صاحبنظران آن را انقلاب دوم صنعتی نامیده­اند. (اکبری و اسماعیل زاده، 1392، ص 6)

فن آوری اطلاعات دارای اهمیت حیاتی برای موفقیت استراتژیک سازمان ها می باشد  و یک عامل مهم فرق بین عملکرد با کیفیت بالا و پایین می باشد. (کالکان و همکاران، 2011، ص 856)

تحقیقات نشان می دهند که یکی از مهمترین علت های فرق سازمانها از یکدیگر، درجه بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آنها در فعالیت های سازمانی می باشد. به تعبیری، سازمان هایی که از فناوری اطلاعات به گونه گسترده و بهینه بهره گیری کرده اند، دارای مزیت رقابتی پایدار هستند و از دیدگاه ذینفعان نسبت به سایر سازمانها از فرق بیشتری برخوردارند. عدم بهره گیری و تطبیق کم فناوری اطلاعات با نیازهای کاربران اغلب به عنوان مهمترین دلیل شکست در بسیاری از پروژه ها اظهار شده می باشد. (برزه کار و همکاران، 1392، ص 124-123)

عصرالکترونیک ابزار و فنون نیرومندی را در اختیار بشر قرار داده می باشد و گسترش وسایل ارتباط جمعی، شبکه های تلفنی، ماهواره ها و بزرگ راه های اطلاعاتی، تمامی جنبه های زندگی بشر را بیش از پیش به خدمات و تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی متکی کرده می باشد. فناوری اطلاعات و اینترنت، اقتصاد و اوضاع اجتماعی و فرهنگی را به چالش کشیده می باشد. در بسیاری از فعالیتهای خدماتی بویژه در حوزه فرهنگ نیز، مهم ترین تحول تحت تاثیر فناوری جدید ارتباطی، این می باشد که عناصر مشترک فرهنگ های مختلف در حال آمیخته شدن می باشد. (بهاری و همکاران، 1389، ص 6-5)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید