1-2-2 مفهوم فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات راهبرد، فکر و ابزاری همراه با نوآوری در حوزه انسانهاست و لازم به تذکر می باشد که تعریف فناوری اطلاعات  به سبب ماهیت تغییرپذیر آن بایستی همراه با نظری دینامیک باشد تا استاتیک. (روشندل و صابر، 1391، ص 112)

فناوری اطلاعات شامل مجموعه ای از روش ها و ابزارها به مقصود بهینه سازی و طرفداری از سیستم فعال کار مبتنی بر اطلاعات و دانش می باشد. در واقع فناوری اطلاعات می تواند به عنوان محل تلاقی الکترونیک و پردازش داده ها اختصار گردد. همچنین فناوری اطلاعات توصیف فناوریهایی می باشد که کاربران کامپیوتر را قادر به ذخیره سازی، پردازش، بازیابی و انتقال اطلاعات از کامپیوتر می نمایند. (حیدری، 2013، ص671)

فناوری اطلاعات عبارت می باشد از تمامی اشکال فناوری که به مقصود پردازش، ذخیره سازی و انتقال اطلاعات در قالب الکترونیکی به کار گرفته می شوند. تجهیزات فیزیکی که به این مقصود به کار گرفته می شوند عبارتند از: رایانه ها، شبکه و تجهیزات ارتباطی، فاکس و نرم افزارهای الکترونیکی. فناوری اطلاعات بطور کلی به دامنه گسترده ای از تجهیزات و رایانه ها، ابزارها، ذخیره سازی داده ها،  ابزارهای ارتباطات و شبکه ای، کاربردها و خدمات که توسط سازمان ها بهره گیری شده تا داده ها، اطلاعات و دانش را ایجاد کنند، گفته می گردد. (ایمانی و همکاران، 1390، ص 51)

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات به هر دو فناوری اطلاعات و سیستم های رایانه اطلاق می گردد. فناوری اطلاعات شامل هرگونه تجهیزات و سیستم های اتصال داخلی این تجهیزات که شامل هر یک از اشکال فناوری بهره گیری شده در ایجاد، ذخیره، ساماندهی، مدیریت، جابجایی، نمایش، تعویض، تبادل، انتقال یا دریافت اطلاعات، به هر شکل ممکن آن می گردد. (زنگی آبادی و حسینی، 1388، ص 64)

شاید بتوان گفت فناوری اطلاعات همان مطالعه، طراحی، گسترش، اجرا و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر و بخصوص کاربردهای نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوتر می باشد که توسط آن داده های کاربردی به هر صورت گردآوری می شوند. فناوری اطلاعات بر دانش مهارت بهره گیری از کامپیوتر و سیستم ارتباط از راه دور، ذخیره سازی، کاربرد و انتقال اطلاعات تاکید دارد. فناوری اطلاعات رشته ای می باشد که از منابع الکترونیکی برای دستیابی به اطلاعات بهره گیری می ‌کند و شامل مسائلی می باشد که به گسترش علوم کامپیوتر و تکنولوژی طراحی، توسعه، راه اندازی و اجرای سیستمها و کاربردهای اطلاعاتی مربوط می باشد. (موسوی، 1386، ص 458)

در کوتاه مدت، می توان فن آوری اطلاعات را به عنوان یک سیستم اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر از سرور مرکزی به ریز رایانه ها یا جمع آوری، پردازش، ذخیره سازی و توزیع اطلاعات با کمک کامپیوتر اختصار نمود. بهره گیری از سیستم های پیشرفته برای فن آوری اطلاعات لزومی ندارد. به گونه کلی، فناوری اطلاعات می تواند به عنوان یک تکنولوژی که ارائه، جمع آوری، پردازش، ذخیره سازی، انجام و یا ساخت اطلاعات قابل دسترس در هنگام نیاز را بر عهده دارد، تعریف گردد. فن آوری اطلاعات در واقع کل سیستم را پوشش می دهد و تنها مربوط به نرم افزار یا سخت افزار خاصی نیست بلکه یک اتصال کارآمد بین همه این مولفه ها را قادر می سازد. (کالکان[1] و همکاران، 2011، ص 855)

در حال حاضر فناوری اطلاعات یکی از عوامل مهم در بهبود بهره وری و عملکرد سازمان می باشد. بهره گیری از تکنولوژی و فن آوری اطلاعات به گونه خاص برای عملیات موفقیت آمیز سازمانهای امروز ضروری می باشد. (شوکت و ظفر، 2010، ص 305)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]  Kalkan

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید