آمادگی سازمانی برای بهره گیری از بازارهای الکترونیکی
عوامل فنی
عوامل سازمانی
عوامل بین سازمانی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1-1. مدل مفهومی پژوهش

الهی و حسن زاده (2008)

همچنین شاخص­های فرعی ارزیابی در چهارچوب حوزه­های اصلی مشخص­شده، در طول فرایند پژوهش استخراج گردید.

1-7. قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

1-7-1. قلمرو موضوعی

این پژوهش از نظر موضوعی به ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط برای بهره گیری از بازارهای الکترونیکی می­پردازد .

1-7-2. قلمرو مکانی

این پژوهش از نظر مکانی در شرکت­های کوچک و متوسط  فعال در صنعت فرش انجام گرفت.

1-7-3. قلمرو زمانی

فرایند اجرایی پژوهش در دوره زمانی خرداد 1391تا شهریور 1392انجام شده می باشد.

1-8. تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش

بازار الکترونیکی: بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بین سازمانی می باشد که به خریداران و فروشندگان شرکت کننده در بعضی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه می­دهد اطلاعات و پیشنهاداتی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند (Gottschalk and Abrahamsen,2002). این بازارها زیرساخت­هایی ایجاد می کنند برای اینکه به تامین­کنندگان و خریداران اجازه دهند که در محیط آن­لاین تعامل کنند (Warkentin,2002).

شرکت کوچک و متوسط: واحدهای تولیدی-تجاری هستند که در طبقه­بندی شرکت­ها به لحاظ اندازه در مراتب پایین­تری نسبت به شرکت­های بزرگ قرار می­گیرند. بنگاه­های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهت­های بسیاری هستند، اما با وجود این، نمی­توان تعریف واحد و یکسانی از آنها بدست آورد؛ هر کشور با در نظر داشتن شرایط خاص خود تعریفی از این کسب و کارها ارائه کرده می باشد. معمولاٌ دسته­بندی اینگونه بنگاه­ها مبتنی بر چهار شاخص عمده می­باشد: تعداد شاغلین بنگاه (تا250نفر)، مجموع دارایی­های خالص بنگاه، اندازه سطح فروش بنگاه و اندازه سرمایه­گذاری (ملکی نژاد،1386).

تجارت الکترونیکی: مقصود از تجارت الکترونیکی، بهره گیری از اینترنت و وب برای انجام تجارت می باشد. به عبارت کلی­تر، تجارت الکترونیک یعنی این­که تبادلات تجاری را به صورت دیجیتالی بین سازمان­ها و افراد انجام دهیم. یعنی انجام تبادلات از طریق اینترنت و وب (لاودن، 2010).

تجارت الکترونیکی B2B: شامل فروش کالا و خدمات در میان موسسه­ها می باشد. امروزه بیشتر تجارت الکترونیک موسسه با موسسه بر مبنای سیستم اختصاصی تبادل داده­های الکترونیکی که تبادل تراکنش­های دو سازمان، همچون صورت­حساب، بارنامه، برنامه زمان­بندی حمل یا سفارش­های خرید را ممکن می­سازد، صورت می­گیرد (لاودن،2010).

عوامل فنی: یکی از مهمترین منابع تغییر و تبدیل کسب و کارهای جهانی، فناوری پیشرفته به­خصوص در حوزه شبکه کامپیوتر و علوم اطلاعاتی می باشد که در این پژوهش شامل سازگاری، زیرساخت الکترونیکی، قابلیت تبادل اطلاعات و استانداردها می­باشد (الهی و حسن زاده،2009).

عوامل سازمانی: معیارهای سازمانی متغیرهایی هستند که بر روی ساختار سازمانی اثر می­گذارند و به سازمان برای تطبیق با تغییرات محیط کمک می­کنند که در اینجا شامل رهبری و مدیریت، ساختار سازمانی، زیر­ساخت مالی، فرهنگ سازمانی، زیر­ساخت تغییر و محصول/خدمات می باشد (الهی و حسن­زاده،2009).

عوامل بین سازمانی: بازار الکترونیکی یک سیستم بین سازمانی می باشد که نمی­توان آن را به صورت جداگانه در نظر گرفت و در کسب سود برای شرکت­های که از این بازارها بهره گیری می­کنند، بسیار ضروری هستند. عوامل بین سازمانی در این پژوهش، فاکتورهای مرتبط با مشتریان/ تامین کنندگان، رقبا و عوامل محیطی می باشند (الهی و حسن زاده،2009).   

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید