سیر و سیاحت یکی از راه­های خداشناسی و رسیدن به کمال سیر آفاق و انفس می باشد که از آن به هجرت به درون و بیرون تعبیر می­گردد. با در نظر گرفتن خلقت هستی و انسانها و بیهوده نیافریده شدن بشر که در قرآن به آن تصریح شده، مسیر زندگی نوع بشر به وسیله انبیاء تعیین و هدایت شده می باشد.

جهانگردی در قرون گذشته از امتیازات ویژه­ی، عده­ای انگشت شمار از مردم بوده اما در نیمه دوم قرن نوزدهم و در اثر اختراعات مختلف و بهبود معیشت و وضع اقتصادی افراد و امنیت و اطمینانی که در وضعیت حمل و نقل اهم از زمین، هوایی، دریایی به وجودآمد. جریان مسافرتها سرعت بخشید و بدینسان موجودیت خود را در کشورهای پیشرفته ارائه نمود.

جهانگردی، پیشه انسانهایی می باشد که در اندیشه وسعت نگاه خود اقناع حس کنجکاوی، رنج سفر را بر عافیت حضر می­خرند و پنجه در پنجه شده­اند به کشف ناگفته­ها و نادیده­ها می­پردازند. دیگران از اندوخته­های آنان بهره برده و در سکون و آرامش خود به رمز هزاران سؤال نهفته پی می­برند. این نوع جهانگردی که به زمانهای دور مربوط می­گردد، امروزه چهره متفاوتی پیدا کرده می باشد. در عصر حاضر میلیونها تن در طول سال به انگیزه نظاره آثار باستانی و طبیعی، آشنایی با آداب و رسوم سنت­های ملی و مذهبی، شرکت در جشنواره­ها، بازدید از اماکن مقدسه دینی که غالباً آمیزه­ای از عشق، هنر و مهارت می باشد، قدم بر عرصه کشورهایی می­گذارند که صدها سال قبل محل سکونت و حیات آدمیان بوده می باشد (گو و پنگ ، 2011).

توریست به عنوان عنصر اصلی جهانگردی محسوب که با ورود خود به یک کشور موجبات اشتغال و ارزآوری و همچنین دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و تأثیرات بین الملل می باشد.

در این فصل از پژوهش مبانی نظری پژوهش ارائه و در آن کوشش شده وضعیت ورود جهانگردان غیر مسلمان به کشورمان، به گونه کامل روشن گردد. در ادامه به معرفی جاذبه­های گردشگری ایلام و در پایان چارچوب نظری پژوهش ارائه و پیشینه مطالعات و پژوهش­های انجام گرفته اظهار شده می باشد.

2-2. گردشگری و دیگر تعاریف در صنعت جهانگردی:

گردشگر

بنا به تعریفی گردشگر به شخصی خارجی جهت سیاحت، گردش و ورزش که اقامت آن کمتر از 24 ساعت نباشد  و بیشتر از 2 ماه هم نباشد گردشگر گفته می­گردد.

کمیته 22 ژانویه سال 1937 تعریف زیر را برای گردشگر ارائه نموده می باشد.

فردی که به مدت 24 ساعت یا بیشتر به کشوری مسافرت می­کند و معمولاً حق اقامت در آنجا را دارد.

این کمیته افراد ذیل را جهانگرد محسوب می­کند:

1- افرادی که برای تفریح، مسائل خانوادگی، بهداشتی و غیره مسافرت می­کنند.

2- اشخاصی که برای شرکت در جلسات و یا هیأت­های علمی، اداری، سیاسی، مذهبی و ورزش مسافرت می­کنند.

3- افرادی که برای تجارت مسافرت می­کنند.

4- کسانی که از طریق مسافرتهای دریایی وارد کشوری می­شوند وقتی که کمتر از 24 ساعت در آن کشور می­مانند.

افراد ذیل در اعداد جهانگردان نیستند (پور خلیلی و استادی، 1387):

1-  افرادی که با قرارداد یا بدون قرار داد برای کسب شغل یا اشتغال در تجارت وارد کشوری می­شوند.

2- سایر اشخاص که برای اقامت وارد کشوری می­شوند.

3- دانشجویان که در مدارس و مؤسسات شبانه روزی اقامت دارند.

4- ساکنان مرزی و افرادی که مقیم کشوری هستند اما در مملکت مجاور کار می­کنند.

5- مسافرانی که بدون توقف از کشوری عبور می کنند و چنانچه حتی این مسافرت بیش از24 ساعت طول بکشد باز در زمره جهانگردان بشمار نمی­آیند.

کمیسیون آماری سازمان ملل متحد تعاریف زیر را ارائه می­دهد

بازدید کننده

افراد غیر مقیمی که می­خواهند بدون اشتغال بکاری به مدت یکسال یا کمتر در کشوری اقامت کنند و این امر شامل افراد وابسته به آنها نیز می­شوند.

کمیسیون مذکور تقسیم بندی این مقوله را طبق مقصود از بازدید به تبیین ذیل توجیه نمود.

ترانزیت، تعطیلی، تحصیل، تجارت یا سایر بازدیدکنندگان.

کنفرانس سال 2011 استرالیا با موضوع صنعت گردشگری در جهان

کنفرانس مذکور تعریف جامعی از اصطلاح بازدید کننده را از لحاظ آماری چنین تعریف می­کنند. کسی که از کشوری غیر از مملکتی که در آن اقامت دارد و نیز بغیر از کسب شغل، دیدن کند. این تعریف شامل 2 طبقه می­باشد. جهانگردان، سیاحان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جهانگرد یعنی بازدید کننده موقتی که حداقل24 ساعت در کشور مورد نظر اقامت کند.

و مقصود از مسافرت یکی از اهداف زیر می باشد:

1- استراحت، تفریح، تعطیلات، سلامتی، پژوهش، مذهب، ورزش.

2- تجارت، علت های خانوادگی، مأموریت، شرکت در جلسات.

سیاح : بازدید کننده موقتی که کمتر از 24 ساعت در کشوری می­ماند و شامل مسافران دریایی نیز می­باشد.

صنعت جهانگردی

جهانگردی به معنی عام

می­توان آن را به عنوان پدیده جمعی و تنوع تمدن صنعتی که از سفر و اقامت همزمان غیر بومیان منشأ گیرد تعریف نمود.

جهانگردی به معنی فشرده

جهانگردی عبارتست از مجموعه فعالیت­هایی که درایام فراغت انجام می­گردد البته نه در جهت انجام کار و امور وابسته به آن بلکه به مقصود استراحت یا بازیابی نیروی از دست رفته افزایش شناخت، آگاهی، روابط انسانی و غیره که به سفر و اقامت غیر از مسکن مأوای همیشگی.

تعریف اخیر در واقع جهانگردی را مثل پدیده­ای با چشم انداز فرهنگی معرفی می کند.

تعریف دیگر در صنعت جهانگردی

صنعتی­ که یک پدیده هنری و زایده فکر و دست بشر باشد (وان بنن، 2007).

گذرنامه

سندی می باشد که از طرف (نیروی انتظامی) به اتباع کشور، که قصد مسافرت به خارج دارند، داده می­گردد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید