انجام این پژوهش، با شناسایی و مطالعه عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام متناسب با ویژگی‌های بومی استان ارائه می گردد. البته این پژوهش در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز پنج ساله استان، برنامه پنجم توسعه و اهداف و سیاست‌های کلان صنعت گردشگری کشور خواهد بود. در یک تحلیل جامع پیشنهاد‌ها و راهکارهای کاربردی و عملی برای بهبود نوآوری برای بکار‌گیری و احیانا اجرا در صنعت گردشگری استان ایلام ارائه می گردد.

 

جدول 1-1: بهره وران پژوهش

ردیف نام سازمان نوع بهره گیری
1 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شناسایی و مطالعه عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام متناسب با ویژه گی های بومی در جهت دستیابی توسعه قابلیت کاربرد دارد.
2 هتل­ها، آژانس های مسافرتی، شهرداری ها و سازمان حج و اوقاف این پژوهش می­تواند در برنامه ریزی­های هتل­ها و آژانس­های مسافرتی، هتل ها، شهرداری ها و سازمان حج و اوقاف در جهت توسعه مؤثر باشد.
3 نهادهای سیاستگذار گردشگری استان ایلام با این پژوهش رویکردی جدید در عرصه صنعت گردشگری مبتنی بر توسعه استان شکل می گیرد.
4 پژوهشگران و افراد دانشگاهی مبنایی جدید برای تحلیل و پژوهش در عرصه صنعت گردشگری مبتنی بر توسعه و پیشرفت فراهم می گردد.

1-7. سؤالات پژوهش

1- عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام کدامند؟

2- وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام چگونه می باشد؟

3- رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام چگونه می باشد؟

 

1-8. قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش شامل سه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی می­باشد.

قلمرو موضوعی این پژوهش شناسایی و مطالعه عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام می­باشد.

قلمرو مکانی پژوهش شامل تمامی سازمان­ها، ادارات و مراکز خصوصی و دولتی مرتبط با صنعت گردشگری در استان ایلام می­باشد.

قلمرو زمانی نیز انجام پژوهش در نیمه اول سال1393 تا اواخر شهریور 1393 را شامل می­گردد.

 

1-9. روش پژوهش

روش اجرای پژوهش در واقع مجموعه فعالیت‌هایی می باشد که به کمک آن‌ها تعیین می گردد که اطلاعات مورد نظر از کجا، چگونه و با چه ابزاری جمع ‌آوری گردد (سرمد، بازرگان و حجازی، 1392).

پژوهش حاضر شامل دو مرحله می باشد؛ در مرحله اول که به دنبال (شناسایی عوامل تاثیر گذار بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام می­باشیم)، برای درک بهتر موضوع و افزایش دانش در این زمینه تحقیقی توسعه­ای و علاوه برآن با در نظر داشتن مطالعه و انجام مطالعات نظری پژوهشی توصیفی محسوب می­گردد و در مرحله دوم که به دنبال پاسخ به سؤالات پژوهش هستیم، کاربردی می­باشد. پس در انجام این پژوهش از روش پژوهش پیمایشی بهره گیری شده می باشد.

 

1-10. متغیر­های پژوهش

متغیرهای این پژوهش عبارتند از توریست، عوامل فرهنگی و آموزشی، صنعت جهانگردی، بازاریابی جهانگردی، امکانات زیر بنایی و خدمات گردشگری، مدیریت تصمیم گیری منسجم و متناسب.

1-11. تعریف متغیرها

1-11-1. تعریف مفهومی متغیرها

تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه های دگر تصریح دارد. به بیانی دیگر در این گونه تعاریف از وازه های انتزاعی و مدل های فرضی بهره گیری می گردد (سرمد، بازرگان و حجازی،1392). تعریف مفهومی متغیرها به تبیین زیر می باشد:

توریست:

 به شخصی خارجی جهت سیاحت، گردش، ورزش، که اقامت آن کمتر از 24 ساعت نباشد  و بیشتر از 2 ماه هم نباشد توریست گفته می گردد (گو و پنگ[1]، 2011).

عوامل فرهنگی و آموزشی:

در پژوهش حاضر فرهنگ پذیرش گردشگر و آگاهی از مزایای آن در بخش های مختلف صنعت گردشگری مد نطر بوده و سایر مؤلفه های فرهنگ مد نظر نمی باشد.

صنعت جهانگردی (لومسدن،1390):

جهانگردی به معنی عام: می­توان آن را به عنوان پدیده جمعی و تنوع تمدن صنعتی  که از سفر و اقامت همزمان غیر بومیان منشأ گیرد تعریف نمود (گو و پنگ، 2011).

بازاریابی جهانگردی:

 بازاریابی جهانگردی را می توان به وجود و مطلوب بودن تیلیغات بازاریابی برای جاذبه های گردشگری در جهت جلب توجه و ترغیب جهانگردان برای بازدید از آن منطقه دید (استیگیتز، 1386).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امکانات زیر بنایی و خدمات گردشگری:

امکاناتی زیر ساخت و هزینه بر در صنعت گردشگری جهت ترغیب و رفاه گردشگران.

[1]. Gao& Peng

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید